μόνο το καλύτερο για εσάς!

Είμαστε υπερήφανοι για τους επαγγελματίες μας, οι οποίοι, μέσα από την πολυετή εμπειρία και του υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, είναι σε θέση να προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην οργάνωση συνεδρίων και επαγγελματικών συναντήσεων καθώς και δείπνων.

Event type:*
Other event type:*
Event name:
Need event organizing services?*
Services type:
Other service type:
Guests:*
Event kick-off date:*
Event completion date:
Σημείο αναχώρισης:*
Pick up point:
Pick up:*
Σημείο προορισμού:*
Drop off point:
Drop off:*
Pick up time:*
 : 
Με επιστροφή:*
Select Car (1):*
Number of cars above (1):*
Select Car (2):
Number of cars above (2):*
Select Car (3):
Number of cars above (3):*
Select Car (4):
Number of cars above (4):*
Extra requirements:
Name:*
Company/Other:
Job position:
E-mail:*
Special requests:
Secure Code: